Tietosuojaseloste

Suomen Rokotepalvelu Oy:lle on tärkeää kyetä antamaan mahdollisimman selkeät tiedot asiakkaillemme siitä, miten käsittelemme henkilötietoja ja palveluidemme käytöstä johdettuja tietoja. Tällä sivustolla kerromme miten käsittelemme tietojasi kun olet meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

POTILASREKISTERI – REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Rokotepalvelu Oy (jäljempänä ”Rokotepalvelu”)

Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2205824-6

Yrityksen tietosuojavaltuutettu: Olivia Kuusinen, 040-1563112, Olivia.kuusinen@rokotepalvelu.fi

Potilasasiamies: Potilasasiamies Tiina Lehmuskoski / tiina.lehmuskoski@potilasasiamies.fi / 0445597777

POTILASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA TIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu potilaan suostumukseen. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Potilastietojen käsittely perustuu lakiin (mm. potilaslaki 785/1992, potilasasiakirja-asetus 298/2009 ja toisiolaki 552/2019) tai potilaan suostumukseen. Käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Miten ja mitä tietoja keräämme?

Keräämme tietojasi monella tavalla. Se voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vierailet ja täytät rokotekortistoon tietojasi tai varaat ajan rokotukseen. Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti potilaalta itseltään. Sosiaaliturvatunnuksesi kerätään turvallista tunnistamista varten sekä omakantaan rokotustietojen viemistä varten.

Jos olet asiakkaamme, käsittelemme seuraavia henkilökohtaisia tietojasi sinusta:

Perustiedot: Nimi, sukupuoli, työnantaja, sosiaalitunnus

Yhteystiedot osoite, puhelinnumero tai matkapuhelinnumero, sähköposti

Muistutus seuraavalle vierailulle (tarvittaessa)

Rokotukset (rokotus, tuote, annos, eränumero, sijainti, tyyppi, muistutuspäivä, muistiinpanot

Asiakassuhteesi liittyvät tiedot (esim käyttämäsi palvelu tai matkan kohde ja kesto

Mahdolliset ajanvaraustiedot

Suostumukset, luvat ja kiellot

Tietoja, jotka verkkosivustomme ja muut järjestelmämme keräävät sinusta:

 1. Verkkoviestinnän välitystiedot (kuten puheluista, tekstiviesteistä, sähköpostiviesteistä, www-yhteyksistä ja vastaavista syntyvät lähettäjä-, vastaanottaja- ja aikatiedot).
 2. Lokitiedot (tietojärjestelmän muistiin automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto)
 3. Verkkosivustomme voi myös ladata ns. evästeitä laitteeseesi, jotta sivut toimisivat oikein.

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • jotta voimme tarjota ja parantaa palveluitamme sinulle (hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta).
 • Terveydenhuollon palveluista syntyvän tiedon säilyttämien
 • täyttääksemme velvoitteemme sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti; esim. kirjanpito
 • jotta voimme kommunikoida ja lähettää palveluita koskevia tiedotteita sinulle

Markkinointi

Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Rokotepalvelun ja asiakkaan välinen sopimussuhde tai Rokotepalvelun oikeutettu etu. Käsittelemme tietojasi (nimi, puhelinnumero, sähköposti) ​​ ilmoittaaksemme palveluistamme ja tuotteistamme asiakkaillemme (esim rokotemuistutukset ja uutiskirjeet). Kaikkiin viestintätapoihin, kysymme aina vierailusi ohessa haluatko kuulla meistä ja mitä kanavaa käyttäen. Olet tervetullut ilmoittamaan meille milloin tahansa, jos et enää halua saada tuote- tai markkinointiviestejä meiltä toimisto@rokotepalvelu.fi

Kuka voi nähdä tietosi?

Suomen Rokotepalvelu valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan. Potilastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille.

 • Toimittajat ja IT-toimittajat – Käytämme useita erilaisia ​​IT-palveluita ja IT-järjestelmiä liiketoiminnassamme (mm. Journal, Atostek, eRA)
 • Potilastiekantaan on rajoitettu oikeus (pääsy sairaanhoitajilla). Käsittelemme kaikkia henkilötietoja pääsääntöisesti Suomessa ja pohjoismaissa.
 • Maksuratkaisut – Käytämme ulkopuolisia maksu- ja kassatoimittajia. Näillä palveluntarjoajilla on pääsy henkilötietoihin (nimi, osoitteet ja maksutiedot). Tämä käsittely on välttämätöntä, jotta pystymme hoitamaan sinua.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai lainsäädännön perusteella.  Säännönmukaisia luovutuksensaajia ovat muun muassa seuraavat:

 • Terveydenhuollon viranomaiset, joilla on lakiin perustuva oikeus saada terveystietoja viran-omaistehtävän suorittamiseksi. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi Terveyden ja Hyvin-voinnin laitos THL, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Kansaineläkelaitos Kela.

Rokotepalvelu on liittynyt KANTA-arkistoon. Potilastiedot siirretään KANTA-arkistoon potilastietojärjestelmän kautta.

Kuinka kauan säilytämme henkilökohtaisia ​​tietojasi?

Yhtiö käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin sopimussuhde on olemassa ja sen jälkeen niin kauan kuin hoito on välttämätöntä. Henkilötietojen säilytysajoista noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä.

Potilastietoja, joiden osalta Rokotepalvelu toimii rekisterinpitäjänä, säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettaman potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti, kuitenkin vähintään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä.

Pyrimme käsittelemään henkilötietojasi vain EU:n/ETA:n alueella.

Kun jaamme tietojasi esimerkiksi IT-palveluntarjoajan kanssa, jolla on toimintaa EU:n/ETA:n ulkopuolella, henkilötietojasi saatetaan kuitenkin käsitellä EU:n/ETA:n ulkopuolella. Jos ja kun tietojasi käsitellään EU:n/ETA:n ulkopuolella, varmistamme, että tietosuojan taso on asianmukainen ja että asianmukaiset suojatoimet toteutetaan.

Oikeutesi

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus tarkistaa tai pyytää oikaisemaan sinua koskevia henkilötietoja ja käyttää joitakin muita oikeuksia tietoihisi, joiden osalta olemme rekisterinpitäjä.

Voit myös vastustaa tietojesi käsittelyä silloin, kun käsittely koskee oikeutettua etua tai suoramarkkinointia. Palveluissamme annetun suostumuksen voit peruttaa milloin tahansa kertomalla siitä meille. Tämän jälkeen emme käsittele enää tietojasi suostumuksen mukaiseen tarkoitukseen. Meillä voi kuitenkin olla edelleen lakiin perustuva säilytysvelvoitteita tietojesi tai antamiesi suostumuksien tallentamiseen. Joissakin tapauksissa voit vaatia tietosi poistettavaksi. Tietojasi ei voi poistaa, jos meillä on lainsäädännöllisiä velvoitteita niiden säilyttämiseksi (esim potilasrekisterin tietosuojakäytäntö). Poistamme tietosi, jos niille ei ole käyttötarkoitusta.

Tietosuoja-asetuksen ja Suomen lain mukaan sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Käyttöoikeus; Sinulla on oikeus ilman korvausta tutustua itseäsi koskeviin tietoihin ja saada kopio tiedoista.
 • Oikeus oikaisuun ja täydennykseen; Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan vääriä tai puutteellisia henkilökohtaisia ​​tietojasi.
 • Poistamisoikeus; Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa (tietyissä olosuhteissa, lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa). Voit myös itse poistaa tietosi Rokotekortistostamme kirjautumalla palveluun.
 • Oikeus hoidon rajoittamiseen; Joissakin tilanteissa sinulla on oikeus pyytää rajoittamalla henkilötietojesi käsittelyä, esim. mikäli kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan selvityksen ajaksi.

Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja vahvistamme rekisteröidyn henkilöllisyyden luotettavalla tavalla.

Yhteydenotot

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien turvallisuutta ei voida taata. Rokotepalvelun asiakkaiden tulee välttää henkilötietojen, potilastietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Rokotepalvelulle normaaleilla sähköposteilla. Rokotepalvelulla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen mutta Rokotepalvelu ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Suosittelemme soittamaan Rokoteklinikoille tai vierailemaan yksiköissämme. Valmistaudu näyttämään henkilöllisyystodistus.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Pidämme tätä tietosuojakäytäntöä jatkuvasti ajan tasalla. Tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 14.4.2024.