Malariarokote lapsille

RTS,S-malariarokote antaa suojaa vaarallisimmalle ja Afrikassa yleisimmälle malariaa aiheuttavalle loisalkueläimelle Plasmodium falciparumille. WHO on suositellut uuden malariarokotteen käyttöä lokakuusta 2021 alkaen lapsille Afrikassa sellaisilla alueilla, joissa malarian esiintyvyys on kohtalaista tai suurta. Ghanassa, Keniassa ja Malawissa on ollut vuodesta 2019 käynnissä pilottiohjelma lasten malariarokotuksista. Malariarokote annetaan lapsille 5kk iästä alkaen 4 annoksen sarjana. Malariarokotetta on annettu lasten perusrokotussarjoissa näissä maissa jo yli 3 miljoonaa annosta. 

Suomessa malariarokotetta ei ole saatavilla, mutta malariaa voi ehkäistä estolääkityksellä, jota suositellaankin aina korkean malariariskin alueelle matkustaessa. Lue lisää malariasta ja estolääkityksestä.

Uusi malariarokote lapsille on pitkän tutkimustyön tulos

Nyt käytössä oleva RTS,S-rokote on 30 vuoden tutkimustyön tulos. Rokotevalmistaja GSK on tehnyt kehitystyötä yhteistyössä PATH:n kanssa. PATH on globaali, terveyden tasa-arvoa ajava ja voittoa tavoittelematon organisaatio. Rokote on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaaksi. Rokotusten myötä malarian aiheuttamat lasten sairaalahoitojaksot ovat merkittävästi vähentyneet, samoin kuin malarian aiheuttamat kuolemat. Alueilla, joissa malaria on kausittainen, on saatu myös lupaavia tuloksia tehosterokotusten ajoittamisella ennen malariakauden alkamista.

Uusi rokote on merkittävä saavutus malarian torjunnassa. Se on myös ensimmäinen käytössä oleva rokote loisalkueläintä vastaan! Koska Plasmodium-alkueläimellä on monimutkainen elinkierto, tutkimustyöllä pyritään selvittämään myös mahdollisuuksia vaikuttaa eri elinkierron vaiheisiin rokotuksilla.

Koska tarve malariarokotteelle on valtava, ei yksi rokote ja rokotevalmistaja pysty kattamaan koko maailman tai edes Afrikan tarvetta. Toiveissa onkin uusien rokotteiden saaminen käyttöön. Rokotetukimuksessa on myös toinen lupaava malariarokote (R21 malariarokote), joka on nyt tutkimuksen kliinisessä III vaiheessa. WHO arvelee malariarokotetarpeen olevan lähitulevaisuudessa 80-110 miljoonaa annosta vuodessa, joten useampi rokotevalmistaja pystyisi tämän määrän helpommin ja luotettavammin valmistamaan. 

Afrikassa kuolee vuosittain noin 500 000 lasta malariaan.

Lue lisää:

Lähteet:

WHO: Q&A on RTS,S malaria vaccine (päivätty 21 April 2022) 

PATH: The world’s first malaria vaccine and beyond (päivätty 6 May 2022)