Pneumokokkirokote

Pneumokokkibakteeri eli Streptococcus pneumoniae aiheuttaa ylähengitystieinfektioita, korva- ja poskiontelotulehduksia sekä vakavia tautimuotoja, kuten keuhkokuumetta, aivokalvontulehdusta ja vakavaa yleisinfektiota sepsistä. Pneumokokki aiheuttaa maailmanlaajuisesti valtavan tautitaakan. Vuonna 2016 pneumokokki aiheutti enemmän kuolemia kuin mikään muu taudinaiheuttaja maailmassa. Antibiootit ja pneumokokkirokotteet säästävät vuosittain valtavasti ihmishenkiä. 

Pneumokokkirokotteesta käytetään puhekielessä ajoittain myös nimeä keuhkokuumerokote. Pneumokokkirokote suojaa kuitenkin myös muilta pneumokokin aiheuttamilta taudeilta. Rokotteen teho on hyvä erityisesti pneumokokin aiheuttamia vakavia tautimuotoja vastaan. Heikompi teho rokotteella on lieviin pneumokokin aiheuttamiin tauteihin, kuten korvatulehduksiin ja ylähengitystieinfektioihin. 

Pneumokokkirokotteen hyöty on kiistaton. Vuonna 2020 rokote oli sisällytetty lasten rokotusohjelmaan jo 148 maassa, joka on johtanut pneumokokkibakteerin aiheuttamien vakavien infektioiden dramaattiseen laskuun. Lapset ovat saaneet pneumokokkirokotteen (PCV10) osana kansallista rokotusohjelmaa Suomessa vuodesta 2009. 

Tutustu artikkeliimme seniorikansalaisten rokotuksista.

Miten pneumokokki tarttuu?

Pneumokokki leviää pisaratartuntana ihmisen aivastaessa tai yskiessä ja kosketuksen kautta. Käsihygieniasta huolehtiminen on hyvä tapa suojautua pneumokokin aiheuttamilta taudeilta. Pneumokokin aiheuttamaa keuhkokuumetta tavataan runsaasti etenkin infektiokausien aikana, sillä se kehittyy usein influenssan, RS-viruksen ja muiden yleisten taudinaiheuttajien jälkitautina.

Pneumokokkitaudin hoito

Pneumokokkibakteerin aiheuttamia infektioita hoidetaan antibiooteilla. Vakavaan tautimuotoon sairastuneet potilaat hoidetaan sairaalassa suonensisäisillä antibiooteilla. Pneumokokkitautien hoito on vaikeutunut, sillä pneumokokkibakteerien antibioottiresistenssi, eli vastustuskyky antibiootteja kohtaan on kasvanut. Rokotteen ottaminen pneumokokkibakteereja vastaan on tästäkin syystä erittäin perusteltua. 

Kuka hyötyy pneumokokkirokotteesta?

Pneumokkirokote voidaan antaa kaikenikäisille. Isoimmassa riskissä vakavalle pneumokokkitaudille ovat alle 5-vuotiaat lapset ja yli 65-vuotiaat sekä perussairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat. Riski sairastua pneumokokkitautiin kasvaa merkittävästi jo 50-ikävuoden jälkeen. Kuka tahansa voi sairastua vakavaan pneumokokkitautiin, mutta riski on suurempi tietyillä riskiryhmillä.

pneumokokkirokote

Pneumokokkitautien riskiryhmät

Kuka tahansa voi saada vakavan pneumokokkitaudin, mutta seuraavat ryhmät ovat kohonneessa riskissä vakavalle pneumokokkitaudille:

 • Alle 5-vuotiaat lapset
 • Yli 65-vuotiaat (riski pneumokokkitaudille kasvaa kuitenkin jo 50v ikävuoden jälkeen)

Iästä riippumatta tietyt perussairaudet ja vastustuskykyä alentavat tekijät altistavat myös pneumokokkibakteerin aiheuttamille vakaville infektioille, kuten:

 • krooninen keuhkosairaus
 • sydän- ja verisuonitaudit
 • diabetes
 • maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • immuniteettia alentavat sairaudet tai lääkitykset
 • sisäkorvaistute
 • aivo-selkäydinnestevuoto
 • alkoholismi ja tupakointi
 • luuydin- tai elinsiirtopotilaat
 • pernanpostopotilaat
 • laitoshoidossa olevat potilaat

Pneumokokkirokotteet

Suomessa on käytössä viittä eri pneumokokkirokotetta, joista neljä on konjugaattirokotteita (PCV10, PCV13, PCV15 ja PCV20) ja yksi polysakkaridirokote (PPV23). Rokotteet eroavat toisistaan immunologisesti ja suojaa-antavien alatyyppien määrän osalta. Numero rokotteen nimessä kertoo, kuinka monelle eri pneumokokkibakteerin alatyypille rokote antaa suojaa.

Pneumokokkikonjugaattirokotteet ovat yleisimmin käytettyjä pneumokokkirokotteita. Ne suojaavat 10-20 pneumokokkibakteerin alatyypiltä rokotteesta riippuen ja synnyttävät sen lisäksi immunologisen muistin näitä alatyyppejä vastaan. Konjugaattirokotteet suojaavat myös limakalvoja ja nenänielua pneumokokkikantajuudelta. Uusimmat konjugaattirokotteet (PCV15 ja PCV20) ovat tulleet Suomessa markkinoille keväällä 2022. Toisessa on suoja viidelletoista eri pneumokokkibakteerin alatyypille ja toisessa kahdellekymmenelle. PCV10 on käytössä ainoastaan kansallisessa rokotusohjelmassa alle 5-vuotiaille lapsille. Konjugaattirokotteiden suojateho on pitkäaikainen.

Pneumokokkipolysakkaridirokote (PPV) antaa suojaa kahtakymmentäkolmea yleisintä pneumokokin serotyyppiä vastaan, mutta ei kehitä immunologista muistia. Pneumo Vaxin suojateho säilyy noin viisi vuotta. Polysakkaridirokote voidaan antaa harkinnan mukaan konjugaattirokotteen tehosteena, mikäli henkilöllä on erityisen suuri riski sairastua vakavaan pneumokokkitautiin. Polysakkaridirokotetta (PPV) käytetään yleensä tehosteena ja lisärokotteena tietyille vakavalle pneumokokkitaudille alttiille henkilöille, jotka ovat ensin saaneet pneumokokkikonjugaattirokotteen (PCV).

Pneumokokkirokotteen, eli kansankielellä keuhkokuumerokotteen, valintaan vaikuttaa rokotettavan ikä ja perussairaudet sekä rokotteen hinta. Rokotepalvelun hoitohenkilökunta auttaa sinua sopivan pneumokokkirokotteen valinnassa. 

Pneumokokkirokotte kesto

Pneumokokkirokotteen kesto vaihtelee sen mukaan mikä rokote on kyseessä. Konjugaattirokote antaa pitkäaikaista suojaa aikuisille. Aikaisemmin saatua rokotussuojaa (PCV13 tai PCV15) voi laajentaa uudella PCV20-rokotteella. PCV20-rokote on tullut Suomessa käyttöön toukokuussa 2022. Konjugaattirokotteen tehostamistarpeesta ei vielä tiedetä tarpeeksi. Jos olet saanut rokotteen esim. 30-vuotiaana, saatat tarvita tehosteen 50v iässä. Ajan myötä saamme lisää tietoa suojan kestosta ja tehosterokotteiden tarpeesta.

Jos olet aiemmin saanut PCV13- tai PCV15-rokotteen:

 • Suojaa voidaan laajentaa PCV20-rokotteella, jos haluat kattavamman suojan eri pneumokokkibakteereiden alatyypeiltä. Rokotusten välissä tulisi olla vähintään 1 vuosi.

Jos olet aiemmin saanut PPV23-rokotteen:

 • Rokotteen suojateho on lyhyempi kuin konjugaattirokotteilla, sillä rokote ei herätä immunologista muistia. Konjugaattirokotteen (PCV20) voi ottaa 5 vuoden kuluttua PPV23-rokotteesta. Ehdoton minimiväli rokotteiden välillä on 1 vuosi.

Jos olet aiemmin saanut PCV20-rokotteen ja kuulut terveydentilasi vuoksi riskiryhmään:

 • Pneumokokkipolysakkaridirokotetta (PPV23) voidaan käyttää tehosteena tietyille vakavalle pneumokokkitaudille alttiille henkilöille, jotka ovat ensin saaneet konjugaattirokotteen. Polysakkaridirokotteen voi ottaa vuoden päästä konjugaattirokotteen jälkeen.

Pneumokokkirokote lapselle

Pienten lasten perussarjaan kuuluu 3 annosta pneumokokkirokotetta neuvolassa. Kansallisessa ohjelmassa lasten rokotteena on PCV10 ja rokotukset annetaan 3kk, 5kk ja 12kk iässä.

Tällä hetkellä kattavin pneumokokkikonjugaattirokote lapsille on PCV15. Tässä rokotteessa on viisi pneumokokkibakteerin alatyyppiä enemmän kuin kansallisen ohjelman rokotteessa. Vaikeita tautimuotoja aiheuttavat alatyypit ovat muuttuneet viime vuosina ja PCV15-rokotteella voikin vähentää lapsen riskiä sairastua vakavaan pneumokokkitautiin. Rokote sopii 6vko:n iästä alkaen ja voidaan antaa neuvolaikäisille lapsille samankaltaisella aikataululla kuin PCV10. Rokote on saatavilla Rokotepalvelun rokoteklinikoilta. Varmista saatavuus soittamalla etukäteen klinikalle. Aiemmin rokottamattomille tai puutteellisesti rokotetuille 2-18-vuotiaille riittää yksi annos PCV15-rokotetta.

Riskiryhmään kuuluvat 2-18-vuotiaat lapset:

 • Pneumokokkipolysakkaridirokotetta (PPV23) voidaan käyttää tehosteena tietyille vakavalle pneumokokkitaudille alttiille henkilöille, jotka ovat ensin saaneet konjugaattirokotteen.

Lue artikkelimme lasten rokotuksista.

Pneumokokkirokotteen hinta

Suomen Rokotepalvelussa on saatavilla kahta eri pneumokokkirokotetta.

PCV20-konjugaattirokote 18-vuotta täyttäneille ja vanhemmille
– pneumokokkirokote 125 €
PCV15-konjugaattirokote yli 6 viikon ikäisille lapsille ja aikuisille
– pneumokokkirokote 125 €

Käyntiin lisätään kantamaksu 2,50€. Muiden pneumokokkirokotteiden (erityisesti polysakkaridirokote PPV23) saatavuudesta voit tiedustella suoraan klinikoiltamme

Pneumokokkirokotteen oireet

Tyypillisiä pneumokokkirokotteen aiheuttamia rokotusreaktioita ovat pistokohdan paikallisoireet, kuten kipu, kuumotus, punoitus, ihottuma ja turvotus, joita esiintyy jopa neljänneksellä rokotteen ottaneista. Muita haittavaikutuksia ovat yleinen sairauden tunne, kuume ja ärtyneisyys. Oireet ilmaantuvat yleensä parin päivän sisällä rokottamisesta ja ovat nopeasti ohimeneviä. Oireita voi hoitaa tarpeen mukaan kuume- ja kipulääkkeillä.

Milloin pneumokokkirokotetta ei voida antaa?

Yliherkkyys jollekin rokotteessa käytetylle aineelle tai allergiset reaktiot aiemmista pneumokokkirokotuksista voivat olla este rokottamiselle. Hoitohenkilökuntamme arvioi jokaisen asiakkaan rokottamisen yksilöllisesti. Vaikea välitön allerginen reaktio, eli anafylaksia aiemman pneumokokkirokotteenyhteydessä on vasta-aihe rokottamiselle Rokotepalvelussa. Rokottamista tulee myös siirtää kuumeisen infektion aikana.

Pneumokokkirokote vai keuhkokuumerokote?

Pneumokokkirokotteesta käytetään puhekielessä ajoittain nimeä keuhkokuumerokote. Rokote suojaa kuitenkin myös muilta pneumokokin aiheuttamilta taudeilta, kuten aivokalvontulehdukselta ja sepsikseltä.