RSV on yleisin syy alle 1-vuotiaan sairaalahoidolle – Raskauden aikana otettu rokote suojaa vastasyntynyttä vauvaa

RSV:n (respiratory syncytial virus) aiheuttama tauti vie vuosittain noin 1000 imeväisikäistä sairaalaan ja on yleisin syy alle 1-vuotiaan lapsen sairaalahoidolle Suomessa. RS-virus on myös yksi merkittävimmistä imeväisikäisten kuolemaan johtavista hengitystieinfektioista maailmalla. Ensimmäiset RSV-rokotteet on vihdoin saaneet myyntiluvan EU:ssa tänä vuonna. Rokotteen avulla raskaana oleva äiti voi ennaltaehkäistä alle puolivuotiaan vauvan RSV-tartunnan.

Lähes kaikki lapset sairastavat RSV:n toiseen ikävuoteen mennessä. Riski vakavaoireiseen RSV-infektioon sairastumiselle kasvaa vauvan ollessa alle 6 kuukauden ikäinen, keskosena syntynyt tai alle 2-vuotias, jolla on keuhko- tai sydänsairaus tai alhainen vastustuskyky. Suurin osa RSV:n takia sairaalahoitoon joutuneista lapsista on kuitenkin perusterveitä. 

Vuoden 2022 aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 6812 laboratoriovarmistettua RSV-infektiota. Suurin osa tartunnoista jää kuitenkin diagnosoimatta, sillä tautia testataan vain sairaalaan joutuneilta potilailta. Euroopan tautikeskuksen (ECDC) mukaan tartuntoja todetaan maailmalla vuosittain noin 34 miljoonaa ja tautiin kuolleisuus on edelleen suurta alle 5-vuotiaiden keskuudessa etenkin matalan ja keskitulotason maissa. Suomessa tehohoidon ansiosta RSV:n aiheuttama kuolleisuus on harvinaista, mutta sairaalahoitoa tarvitsee vuosittain noin 1000 alle 1-vuotiasta lasta.

Raskauden aikana otettu rokote suojaa vauvaa RSV-tartunnalta 

Markkinoille on saapunut ensimmäinen imeväisikäisiä suojaavaa RSV-rokote, joka on saanut EU:ssa myyntiluvan tänä vuonna. Rokote on tarkoitettu raskaana oleville äideille ennaltaehkäisemään RSV-infektiota alle puolivuotiailla vauvoilla. Äidin elimistön muodostamat vasta-aineet siirtyvät istukan kautta sikiön verenkiertoon ja suojaavat tätä syntymän jälkeen ensimmäisten elinkuukausien ajan infektiolta. Odottava äiti voi ottaa rokotteen raskausviikoilla 24-36.

RSV:n aiheuttama tautitaakka erityisesti imeväisillä on ymmärretty kauan, mutta nykytiedon valossa RSV on merkittävä taudinaiheuttaja myös ikäihmisillä. Rokotetta RSV-infektiota vastaan on yritetty kehittää pitkään ja erityisesti lastenlääkärit ovat kokeneet sen kovin tarpeelliseksi. Mahtavaa, että kaksikin eri rokotetta onnistuttiin saamaan markkinoille lähes samanaikaisesti tänä syksynä. Molemmat rokotteet ovat tutkimuksissa osoittautuneet turvallisiksi ja tehokkaiksi ja sairaalahoitoisen infektion estossa teho on ollut yli 90 %. Rokotetta voi lämpimästi suositella kaikille yli 60 vuotiaille ja nuoremmille raskaana oleville naisille. Hyöty rokotteesta on luonnollisesti suurempi, jos potilaalla on perussairauksia, jotka RSV-infektion yhteydessä lisäävät komplikaatioiden riskiä.” kertoo Rokotepalvelun vastaava lääkäri ja lastentautien dosentti Jukka Vakkila.

Rokotetta tautia vastaan on yritetty kehittää jo 1960-luvulta lähtien. Tutkijat arvioivat, että rokote helpottaisi merkittävästi RSV:n aiheuttamaa tautitaakkaa ja sairaalahoidon kuormitusta. RSV-infektioon ei ole käytössä täsmälääkettä vaan sairaalahoitoon joutuneen potilaan hoito on oireenmukaista ja tarvittaessa tehohoitoa.

Hyvällä käsihygienialla voidaan yrittää estää infektion tarttumista. Nuhaisten ja kurkkukipuisten henkilöiden vierailuja tulisi välttää perheissä, joissa on pieniä vauvoja tai huonokuntoisia ikäihmisiä.

Ensimmäinen RSV-infektio on yleensä rajuoireisin 

Ensimmäinen RSV-infektio on yleensä rajuoireisin ja seuraavissa tartunnoissa oirekuva on usein lievempi. Lapsilla oireina on usein nuhaa, limaisuutta ja yskää sekä vaihtelevasti kuumetta. Tauti hankaloituu osalla vakavaksi alahengitystieinfektioksi noin viiden päivän kuluessa. Hengitysvaikeuksista voi kertoa lapsen nopea tai pinnallinen hengitys, imemisvaikeudet ja yleisvoinnin heikkeneminen. Imeväisikäisillä ainoana oireena voi olla myös hengityskatkot. Sairastuneelle voi kehittyä keuhkokuume.

RSV kuormittaa terveydenhuoltoa merkittävästi

Syy RSV:tä sairastavan lapsen sairaalaan joutumiselle on yleensä hengitysvaikeudet. Etenkin alle puolivuotiaat RSV-infektiota sairastavat vauvat lähetetään herkästi sairaalahoitoon, sillä he kärsivät helposti hengityspysähdyksistä ja hengitysvajauksesta taudin yhteydessä. 

Suomessa RSV aiheuttaa infektioita enimmäkseen talvikuukausina. Joka toinen vuosi esiintyy laajempi RSV-epidemia käynnistyen yleensä marras-joulukuussa, jolloin sairaalaosastot kuormittuvat helposti ja riski myös teho-osastojen ruuhkautumiseen on korkea. Sairaalaosastojen lisäksi RSV:n aiheuttaa merkittävää tautitaakkaa myös avohoidossa ja päivystyksissä.

Lue lisää RS-viruksesta ja uusista RSV-rokotteista sivuiltamme